Upprätta ett GRATIS konto på TRENDSALES här
- och få 14 dagars gratis VIP-medlemskap!

Det finns många möjligheter att annonsera på Trendsales.
Vi gillar att vara annorlunda och har mer kreativ reklam än vanligt.

Typer av reklam

 • Banner (nästan alla önskade storlekar)
 • Popup
 • Textlänk
 • Dropdown
 • Bakgrund

Reklammöjligheter

 • Vid förutbestämda banner-platser på www.trendsales.se.
 • I de 80 000 svarsmeddelanden vi skickar ut varje dag.
 • Bland upprättade produktlinjer under basaren.
 • Bland de aktiva svaren på produkterna.
 • Demografiskt riktad reklam mot t. ex. ålder, kön och region.
 • Medlemsundersökningar.

Målgrupp

 • 80% kvinnor och 20% män fördelade över Danmark
 • 18-32 år

För erbjudande eller mer information kontakta Concept:CPH på: info@conceptcph.dk.