Upprätta ett GRATIS konto på TRENDSALES här
- och få 14 dagars gratis VIP-medlemskap!

Villkor för företagskonto


Trendsales är en handelsplattform som ställer support, rådgivning, betalningssystem och tekniska hjälpmedel till förfogande för genomförande av handlar.

I början av detta dokument följer en förkortad version av de allmänna villkor och regler som gäller för användning av Trendsales för dig som företagsmedlem. Den fullständiga versionen hittar du nederst i dokumentet - det är också denna du godkänner i samband med att du upprättar ditt medlemskonto.

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss via Support.

Några punkter av företagsmedlemsvillkoren som är värda att hålla koll på är följande:

  • För att vara en företagssäljare på Trendsales ska du ha ett företagsabonnemang. Du kan alltid uppsäga ditt företagsabonnemang under Mitt Konto / Användarprofil / Abonnemang
  • Du ska ha ett giltigt organisationsnummer för att kunna vara företagsmedlem på Trendsales
  • När du upprättar ditt medlemskonto på Trendsales ska du alltid registrera dig med korrekta upplysningar (org-nummer, namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, födselsdatum mm.). Informationen ska överensstämma med de upplysningar som upplysts till Skatteverket.
  • Ditt medlemskonto på Trendsales är strikt personligt och får inte lånas ut eller delas med andra utanför verksamheten
  • Du får endast upprätta ETT medlemskonto på Trendsales med mindre att du har flera org.nr eller har fått särskild tillåtelse av Trendsales
  • Som företagsmedlem på Trendsales har du en skyldighet att handla via TSpay samt att ge alla dina köpare 14 dagars ångerrätt (såvida varan inte har gjorts på beställning). Vidare är företagsmedlemmen, enligt købeloven (hädanefter köplagen), skyldig att följa den 2 år långa absoluta reklamationsfristen.
  • Du måste säkerställa att de varor du lagt ut till försäljning via annonser på Trendsales inte strider mot lagstiftningen eller Trendsales allmänna regler. Vidare är du skyldig att endast sälja varor du har rätt att förfoga över samt överföra
  • Det är ditt ansvar som företagsmedlem på Trendsales att rapportera din skattepliktiga inkomst till Skatteverket. Det är vidare upp till företagsmedlemmen att säkra att Tull, Moms och andra eventuella avgifter av varor som säljs har betalats. Trendsales kan därmed inte hållas ansvarig här
  • Såväl företagsmedelemmar som Trendsales omfattas av dansk lagstiftnings allmänna regler. De allmänna villkoren och reglerna är utformade enligt med dansk lag. Företagsmedlemmen ska följa reglerna om god marknadsföringsssed och får inte i annonser ange vilseledande eller ofullständig information med hänsyn till varan. Detta gäller för vilseledande t.ex. 'före och nu priser', varans kvalitet eller ursprungsland. Företagsmedlemmen är vidare skyldig att följa den vid varje given tidpunkt gällande köplagen.
  • Trendsales kan alltid avbryta eller avsluta ett företagsmedlemskonto som har eller förefaller oss ha överträtt Trendsales villkor för företagsmedlemmar

1. Nuvarande avtal

1.1 Syfte
Detta avtal är ett juridiskt dokument som beskriver dina och Trendsales ApS' ("Trendsales", "vi" eller "oss") rättigheter och skyldigheter i samband med de tjänster som Trendsales erbjuder via www.trendsales.se. Avtalet reglerer vidare de villkor och regler som du vid upprättandet av ett företagskonto accepterar som gällande villkor för samtliga köpsavtal som görs från denna medlemsprofil, jfr. forbrugerlovens (hädanefter konsumentlagen) bestämmelser om distansavtal, reklamation mm.

1.2. Avtalets verkan
När du registrerar dig till Trendsales tjänster förklarar du dig införstådd med villkoren i detta avtal. Du bekräftar dessutom att du är införstådd med avtalsvillkoren varje gång du använder dig av Trendsales tjänster. Din markering i fältet "Jag har läst och accepterar villkoren" anses därmed utgöra ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Trendsales.

1.3. Ändringar i detta avtal
Trendsales förbehåller sig rätten att när som helst ändra i detta avtal samt att sätta nya versioner av Trendsales i kraft. Likaså förbehåller Trendsales sig rätten att ändra i detta avtal till följd av ändringar i den lagstiftning som är gällande för de avtal som ingås från denna medlemsprofil.

Meddelande om ändring får du via den mailadress du har registrerat dig med hos Trendsales.

Från den dag meddelandet om ändring når fram till dig har du en 14-dagar lång frist till att säga upp ditt medlemskap hos Trendsales om du inte önskar vara bunden av de nya villkoren.

Efter att denna frist gått ut kommer ändringarna att göras tillgängliga på www.trendsales.se och härmed träda i kraft. Ikraftträdelse sker då och är gällande för alla handlar och aktiviteter på Trendsales eller via Trendsales tjänster samt för din relation till Trendsales.

1.4 Avtalets varaktighet
Detta avtal gäller tills en ny version ersätter det.

2. Registrering

2.1 Registrering av medlemsupplysningar
Som medlem på Trendsales är du skyldig att upprätta dig med ditt företags riktiga upplysningar. Kom ihåg att din mailadress används till all kommunikation mellan dig och Trendsales.

2.2 Org.nr-verifiering
Vid upprättande av ett företagskonto blir du ombedd att upplysa ditt företags org.nr. Efterföljande görs en manuell sökning i Skatteverkets register med syfte att verifiera de av dig angivna upplysningarna. Det är därmed, för en företagsmedlem på Trendsales, en förutsättning att man har ett giltigt org.nr. samt att en verifiering av detta tillåts.

När dina upplysningar verifierats kommer en 'verifieringsstämpel' visas på din offentligt tillgängliga medlemsprofil. Det ökar din trovärdighet i förbindelse med privata handlar samt bidrar till att förebygga fusk på Trendsales.

2.3 Företagsabonnemang
Företagsmedlemmar förklarar sig införstådda med att det krävs ett företagsabonnemang för användning av sin företagsprofil.

2.4 Registrering av medlemstyp
På Trendsales kan du välja att registrera dig som antingen privat- eller företagsmedlem.

Företagsmedlemmar omfattas, när varuförsäljning företas, per automatik av de relevanta bestämmelserna i købeloven och forbrugeraftaleloven, inklusive skyldigheten att ge köpare 14 dagars returrätt då företagsmedlemmar handlar som ett led i deras verksamhet, jfr. købelovens § 4a, st. 1. Däremot är privatmedlemmar, som uteslutande säljer begagnade varor, som utgångspunkt inte omfattade av samma regler, då privatmedlemmar oftast handlar för privat bruk.

2.5 Uppdatering
Du är ansvarig för att de upplysningar som framgår av din medlemsprofil alltid är helt riktiga och giltiga. Du kan uppdatera dina upplysningar genom att kontakta Trendsales Support.

2.6 Kontraktet
För att kunna registrera dig som företagsmedlem till Trendsales tjänster måste du under alla omständigheter alltid vara kapabel till att ingå kontrakt för de varor och tjänster du eventuellt vill sälja på Trendsales. Vidare ska du ha ett giltigt org-nummer för att vara företagsmedlem på Trendsales.

2.7 Stängning av medlemskontot
Du kan alltid begära en stängning av ditt medlemskonto genom att kontakta Trendsales Support. Har du, innan begäran om stängningen görs, genomfört en eller flera TrendsalesHandlar de senaste 30 dagarna, förbehåller vi oss dock rätten till att skjuta upp stängningen tills de 30 dagarna gått ut.

Begäran om stängning kan under alla omständigheter först uppfyllas när samtliga avvaktande supportärenden på ditt medlemskonto har avslutats.

Vill du stänga ditt TrendsalesKonto är det upp till dig som medlem att ta ut innestående belopp samt att stänga dina aktiva annonser.

Har du information eller misstankar om att andra har tillgång till ditt medlemskonto, oavsett på vilket sätt denne har skaffat sig tillgång, är du skyldig att rapportera detta till Trendsales Support. Trendsales förbehåller sig, vid dessa tillfällen, rätten att spärra medlemskontot i fråga.

Trendsales förbehåller sig rätten att alltid stänga ditt medlemskonto om du handlat i strid med nurvarande avtal, Trendsales regler i övrigt eller gällande dansk lag. Om vi väljer att stänga ditt medlemskonto enligt någon av dessa grunder är det inte möjligt att få rabattkort, klipp använda på aktiva annonser eller köpt företagsabonnemang tillbakabetalat.

3. Persondata

3.1 Informationsansvarig
Informationsansvarig är Trendsales ApS, Langebrogade 6E, 1411 København K, CVR-nr (org.-nr.): 2798 4169.

3.2 Servers
Samtliga servers som används för att lagra dina personliga upplysningar förvaras i säkra lokaler.

3.3 Personliga upplysningar
När du registrerar dig som medlem på Trendsales registreras de upplysningar du anger vid upprättandet och vid senare uppdatering av oss.

Ditt företagsnamn framgår alltid på din offentliga medlemsprofil.

För att undgå bedrägeri registrerar vi medlemmarnas IP-adresser. IP-adressen kan också användas i samband med en eventuell polisanmälan.

I samband med pengatransaktioner via TrendsalesKontot, jfr. vidare punkt 9, används och registreras en rad specifika upplysningar. Vid insättningar med betalkort på TrendsalesKontot ska du upplysa kortinnehavarens namn, korttyp och kortnummer. I samband med detta registreras kortinnehavarens namn samt korttyp i vår databas. Notera att vi inte lagrar kortnummer. Vid insättningar via Internetbank ska du upplysa namn på bankkontoinnehavaren - detta registreras i vår databas. Vid uttag från TrendsalesKontot till ditt bankkonto ska du upplysa kontoinnehavarens namn. Detta ska vara identiskt med det namn ditt medlemskonto har upprättats med då det uteslutande är tillåtet att överföra till sitt eget bankkonto. Dessutom ska du upplysa bankens namn samt clearing- och kontonummer. Både kontoinnehavarens och bankens namn samt clearing- och kontonummer registreras hos oss.

3.4 Behandling av personliga upplysningar
Trendsales använder dina personliga upplysningar när du loggar in på ditt medlemskonto hos Trendsales. Trendsales behandlar dina upplysningar när du sätter in eller tar ut pengar från ditt TrendsalesKonto och när du köper tjänster på Trendsales, inklusive när du handlar med andra medlemmar via TrendsalesKontot, jfr. nedan punkt 3.5.

Trendsales använder vidare vissa upplysningar till statistiska beräkningar. Det är i dessa fall inte möjligt att härleda upplysningarna till identifierbara personer.

Trendsales lagrar dina personliga upplysningar så länge det är nödvändigt för att Trendsales ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot dig samt sina skyldigheter enligt gällande lag. Vid en medlems begäran om radering av medlemskonto arkiveras medlemmens personliga upplysningar 3 månader senare, detta enligt arkivlagens bestämmelser. Om medlemmen som begär att få sitt medlemskonto raderat har olösta supportärenden börjar fristen för arkivering först gälla då det sista supportärendet avslutats.

3.5 Utlämning av information
Trendsales lämnar under inga omständigheter ut dina upplysningar till tredjepart såvida du inte gett ett personligt medgivande. Trendsales kan dock lämna ut upplysningar om detta påtvingats enligt lag eller som svar på giltig begäran från en brottsbekämpande eller offentlig myndighet, inklusive om giltigt domstolsbeslut finns.

När försäljning görs via Köp Nu accepterar näringsidkaren att köparen får upplysningar om näringsidkarens namn och företagsadress. Köper du själv varor av andra medlemmar på Trendsales via TSpay accepterar du att namn, adress, postnummer, ort, mailadress och telefonnummer utväxlas mellan köpare och säljare.

3.6 Medlemssekretess
Du accepterar att inte använda andra medlemmars upplysningar, tillgängliga från Trendsales tjänster eller som du fått från Trendsales eller en andra medlemmar, till annat utöver att ingå och avsluta handlar.

3.7 Cookies
För att optimera Trendsales används cookies. Cookies är information som lagras på din dator och skickas till Trendsales varje gång du besöker sidan. Här lagras några av dina tidigare val på sidan och därmed blir din upplevelse av Trendsales mer personlig. Du kan alltid själv radera dina cookies via inställningarna i din browser, dock raderas dina inställningar då.

4. Annonser

4.1 Laglighet
Du ska vara uppmärksam på att innehållet i alla annonser, oavsett om det gäller själva varan, varubeskrivningen eller all aktivitet och kommunikation som görs i samband med privata handlar, ska vara i överensstämmelse med såväl dansk lag som Trendsales regler i övrigt. Se mer nedan under punkt 13.3. samt för en komplett lista över otillåtna varor på Trendsales.

4.2 Bilder
När du lägger till bilder till dina annonser på Trendsales går du i god för att dessa bilder är dina egna och därmed inte kränker andras rättigheter.

Vidare accepterar du att Trendsales har rätt att använda bilderna i andra kommersiella sammanhang, inklusive till användning i Trendsales nyhetsbrev. Trendsales använder inte bilder som eventuellt lagts till på din medlemsprofil.

4.3 Länkar och hänvisningar till andra hemsidor
Det är inte tillåtet att länka eller hänvisa till egna eller andras hemsidor i annonser upprättade på Trendsales. Dock är det tillåtet om det handlar om en reklamannons som det köpts en Topp-Placering till eller om en tillåtelse till att länka köpts till (infolänk). På samma sätt är det otillåtet att länka eller hänvisa i medlemsbeskrivningen på din medlemsprofil. Vill du ingå avtal om bannerreklam på Trendsales kontakta info@conceptcph.dk.

4.4 Stängning av annonser
Trendsales undersöker inte på förhand de varor eller tjänster som är tillgängliga via upprättade annonser. Trendsales förbehåller sig dock rätten att stänga en annons eller flytta denna till en annan kategori än den som annonsen upprättats under. Stängs en annons för att denna anses strida mot gällande lag eller Trendsales regler i övrigt tillbakabetalas inte köpt företagsabonnemang och/eller använda klipp för diverse köpta markeringar.

4.5 Lagring av annonser
Vi lagrar både öppna och stängda annonser i vår databas om Trendsales vid någon tidpunkt, till följd av lag eller som svar på en giltig begäran från en brottsbekämpande eller offentlig myndighet, tvingas att lämna ut information om dessa (se mer under punkt 3.5). Trendsales är inte ansvarig när annonser kommer upp vid sökning via sökmaskiner på Internet.

4.6 Varning om bedrägeri
Du kan via Trendsales Support rapportera in privata handlar som ser ut att kränka rättsmässiga immateriella rättigheter, gällande lag eller Trendsales regler i övrigt.

4.7 Marknadsföring
Företagsmedlemmen är skyldig att följa gällande lag med hänsyn till markedsføringsloven ('marknadsföringslagen'). Utöver att företagsmedlemmen ska följa reglerna om god marknadsföringssed får vilseledande eller bristande upplysningar om varan inte anges i annonsen. Sådana upplysningar rör t.ex. "tidigare och nu priser", varans kvalitet eller ursprungsland.

5. Reklam mm.

5.1 Nyhetsbrev

Hvis du har accepteret at modtage ugentligt markedsføringsmateriale fra Trendsales, modtager du e-mails, notifikationer og push-beskeder med;

(a) almindelige nyheder og opdateringer fra Trendsales, herunder informationer og tilbud vedrørende Trendsales platformen, samt tilsvarende produkter og tjenesteydelser udbudt af Trendsales,

(b) informationer og tilbud om nye eller forbedrede funktioner, muligheder for annoncering, konkurrencer eller kampagner angående annoncering og/eller annoncer hos Trendsales,

(c) informationer og invitationer til events afholdt af Trendsales.

Vi gør opmærksom på, at du til hver en tid kan trække dit samtykke tilbage ved hver henvendelse, og at du kan indstille notifikationer og push-beskeder via din telefon eller tablet.

 

Vi vil ikke uden dit udtrykkelige samtykke videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter til disses markedsføringsformål.

6. Ansvar och allmänna villkor

6.1 Immateriella rättigheter
Du bekräftar att alla upphosvrättigheter, varumärken och andra immateriella rättigheter till och rörande Trendsales tjänster ägs av Trendsales ApS. Du får inte bryta mot dessa immateriella rättigheter eller Trendsales tjänster utom i den utsträckning som krävs för att kunna utföra en handel på det sätt det förutsätts i detta avtal.

6.2 Varningar och karantän
Trendsales Support kan ge varningar och - vid flera överträdelser - karantän om det handlas i strid med detta avtal eller Trendsales regler i allmänhet.

6.3 Missbruk av Trendsales tjänster
Trendsales förbehåller sig rätten att stänga eller avsluta en medlems konto om denne har eller förefaller oss ha överträtt bestämmelserna i detta avtal, härunder att ha lämnat falsk registreringsinformation, annat missbruk av Trendsales tjänster eller om Trendsales bedömer medlemmen som oönskad, vidare förbehåller Trendsales sig rätten att stänga eller avsluta noteringar och handlar förbundna med sådana konton. Personer vars konto har stängts eller avslutats får inte registrera sig till Trendsales tjänster igen utan medgivande.

Om vi väljer att stänga ett medlemskonto med grund i något av ovan nämnda sker detta utan tillbakabetalning av köpt företagsabonnemang och/eller använda klipp för eventuellt tillköpta markeringar.

6.4 Avsaknad av åtkomst till Trendsales.se
Trendsales kan inte garantera att åtkomst alltid är möjlig till Trendsales.se då sidan ibland kan vara otillgänglig. Det kan handla om såväl en planlagd tillfällig stängning som ett tekniskt fel. Trendsales kan i samband med detta inte hållas ansvarigt för bristen på den åtkomst medlemmarna tvingas uppleva.

6.5 Följdskador
Trendsales är inte ersättningsansvarig gentemot dig eller tredjepart för indirekta skador eller följdskador, för förlorad information, resultat, intäkter eller affärer, oavsett orsaken till detta (oavsett om det beror på oaktsamhet, brott mot detta avtal eller på annat sätt), även om en sådan förlust eller skada skulle kunna förutses av Trendsales samt även om Trendsales informerats om att möjligheten existerade.

6.6 Force majeure
Trendsales kan inte hållas ansvarig för underlåtenhet att uppfylla våra förpliktelser enligt detta avtal som beror på faktorer Trendsales inte kontrollerar över och/eller som Trendsales inte rimligen hade kunnat förutse.

7. Version

7.1 Version
Nuvarande villkor och regler för användning av Trendsales och Trendsales tjänster ersätter de tidigare villkoren och träder i kraft den 4 februari 2010.

8. Handlar

8.1 Typer av handlar
Detta avtal omfattar följande typer av handlar:

1) Handlar mellan dig och Trendsales: Här är du konsument och Trendsales näringsidkare och detta är därför ett konsumentköp. De handlar du som konsument kan göra med Trendsales omfattar bl.a. köp av företagsabonnemang, betalning av administrationsavgifter vid användning av TSpay, köp via SMS och köp av rabattkort.

2) Privata handlar: Detta är handlar mellan dig och andra medlemmar (privata eller näringsidkare) på Trendsales, där du kan sälja och köpa varor till och av andra medlemmar vid avtal om handel. Vid dessa handlar är Trendsales inte avtalspart och Trendsales fungerar således utelutande som online marknadsplats. Alla privata handlar omfattas av köplagen. Du ska vara uppmärksam på att den rättsliga ställningen kan variera beroende på om det handlar om konsument- eller civilköp.

8.2 Skillnad på handlarna
Du och alla andra medlemmar bekräftar med detta avtal att Trendsales inte tar ansvar för säljares och köpares beteende i privata handlar eller för de varor som säljaren erbjuder till försäljning eller leverans oavsett om säljaren är privat eller näringsidkare. Trendsales åtar sig inte heller en given medlems förpliktelser om denne inte uppfyller dessa.

I de handlar du gör med Trendsales gäller naturligtvis dansk lags allmäna regler, härunder särskilt aftaleloven (avtalslagen), købeloven (köplagen) och forbrugeraftaleloven (konsumentavtalslagen).

8.3 Ändringar i handlar
Trendsales förbehåller sig rätten att stänga, förlänga eller häva en handel om Trendsales finner det juridiskt nödvändigt eller tekniskt grundat, härunder om det finns tekniska svårigheter som du, Trendsales eller en annan medlem har upplevt på Internet. Om det är praktiskt möjligt meddelar vi dig i rimlig tid om varje sådant steg.

9. TrendsalesKonto

9.1 Syftet
Om du är bosatt i Danmark, fås automatiskt ett TrendalesKonto till ditt medlemskonto på Trendsales. TrendsalesKontot är kopplat till vårt betalningssystem och kan användas till att genomföra TrendsalesHandlar genom överföring av pengar mellan köpare och säljare (jfr. nedan under punkt 9.3.) samt till att införskaffa tjänster så som rabattkort, företagsabonnemang, galleriannonser mm. på Trendsales (jfr. under punkt 10).

Som företagsmedlem är du förpliktad att endast handla via TSpay Köp Nu. Inga andra handelsformer är tillåtna för denna typ av medlemskonto.

9.2 Belopp
Om du är bosatt i Danmark och därför har ett TrendsalesKonto, kan du högst ha 20.000 kr stående på ditt TrendsalesKonto och en transaktion mellan dig och en annan medlem på Trendsales kan högst utgöra 10.000 kr.

9.3 Betalning med kort
Vid betalning via Trendsales med betalningskort bekräftar du att du är berättigad till att använda kortet i fråga, likaså är det din plikt att säkerställa att det finns tillräckligt med pengar på kortet för att kunna genomföra transaktionen.

9.4 TSpay
TSpay är Trendsales' betalningssystem med vilket det är möjligt att genomföra betalningar i handlar mellan köpare och säljare.

En rad specifika villkor, som du ska läsa och acceptera, gäller när du som medlem på Trendsales använder TSpay. Dessa villkor hittar du här.

9.5 Säkerhet vid pengatransaktioner
Trendsales betalningssystem använder betalningsgatewayen FreePay. Systemet är Nets-godkänt och använder SSL-kryptering för all transmission. All data är strikt krypterad. Freepay är PCI-certificerade, vilket betyder att Freepay följer säkerhetsreglerna från Visa/Mastercard.

9.6 Avgifter
Det är gratis att upprätta och använda ditt företagsmedlemskonto på Trendsales - du måste dock köpa ett företagsabonnemang om du vill sälja varor.

Väljer du att handla via TSpay tillkommer dock i vissa fall avgifter. När en handel genomförs via TSpay dras en avgift från handelsbeloppet. Se gällande avgifter vid TSpay här.

Vid insättning av pengar på ditt TrendsalesKonto tillkommer en transaktionsavgift till Nets.

Uttag från ditt TrendsalesKonto till ditt bankkonto kostar 10 kr/uttag. Detta belopp utgör bankernas avgift i samband med överföringen.

9.7 Administrationsavgift
Om du är bosatt i Danmark och därför har ett TrendsalesKonto, måste ud vara uppmärksom på at ditt TrendsalesKonto inte är avsett till förvaring av pengar då Trendsales inte verkar som bank. Detta betyder att en mindre administrationsavgift på 30 kr. dras från ditt medlemskonto om detta varit inaktivt i 3 månader och du i denna period har haft ett innestående belopp på ditt TrendsalesKonto. Administrationsavgiften dras sedan en gång/månad om ditt TrendsalesKonto är fortsatt inaktivt. Ditt TrendsalesKonto kan naturligtvis inte gå minus, varför administrationsavgiften uteslutande dras om du har innestående pengar. Så snart det åter äraktivitet på ditt medlemskonto upphör betalningen av administrationsavgifter. Se gällande avgifter vid TSpay här.


9.8 Föråldring av innestående på spärrat medlemskonto
Enligt 'Lov om forældelse af fordringer' (Lagen om föråldring av fordringar) tas ett eventuellt innestående belopp ut från ditt TrendsalesKonto om ditt meldemskonto varit stängt i 3 år. Orsaken till stängningen av medlemskontot har här ingen betydelse. Om du inte har kontaktat oss inom 3 år från stängningdatumet med hänsyn på utbetalning av ditt innestående belopp kan ett krav om detta inte längre göras gällande.

9.9 Utländska banker
Om du är bosatt i Danmark kan du ta ut pengar från ditt TrendsalesKonto till banker i utlandet.

Bor du i utlandet kan Trendsales kräva att kopior på identifikationspapper skickas in så att en manuell verifiering kan göras.

10. Handlar mellan dig och Trendsales

10.1 Villkor och regler
En rad specifika regler gäller när du som konsument köper tjänster från Trendsales. De tjänster du kan köpa från Trendsales är bl.a.:

1) SMS-hälsning
2) Galleriannons
3) Rabattkort
4) Företagsabonnemang


Vid köp av dessa tjänster från Trendsales ska du läsa och acceptera en rad specifika villkor som du hittar i samband med köpet.

11. Generella bestämmelser

11.1 Trendsales roll
De varor som är tillgängliga genom privata handlar läggs ut till försäljning av medlemmar på Trendsales via annonser. Avtalets villkor, avtalsingåendet samt alla andra aspekter gällande avtalet är föremål för dansk lag. Trendsales är därmed inte part i privata handlar då Trendsales endast ställer tekniska hjälpmedel till förfogande för genomförandet av sådana handlar.

Trendsales kan dock, i förbindelse med välgörenhet eller andra specialerbjudanden, fungera som säljare av en vara eller tjänst. Vid dessa tillfällen framgår detta tydligt i annonsen.

11.2 Betalning och leverans från medlemmar
Trendsales kontrollerar inte om medlemmarna betalar respektive levererar varan enligt en privat handel. Trendsales frånsäger sig allt ansvar i samband med säljarens leverans av sålda varor samt köparens betalning av levererade varor.

11.3 Annullering av handlar
Varje enkel medlem är införstådd med att Trendsales är berättigat till att dra tillbaka en handel som enligt uppplysningar, som vi fått från tredjepart eller andra medlemmar, verkar vara ett brott mot detta avtal.

12. Trendsales ansvar

12.1 Trendsales ansvar
I den utsträckning lagen tillåter det samtycker du till att frikänna Trendsales och Trendsales medarbetare allt ansvar som kan uppstå till följd av eller i samband med privata handlar. Trendsales ansvarar inte heller för det beteende en medlem kan uppvisa på sidan.

12.2 Ansvarsfrånskrivning
Trendsales har inte kontroll över, eller ansvarar för kvalitet, säkerhet, eller laglighet på de varor som privata handlar omfattar, för om en varubeskrivning är sann eller tillräckligt noggrann, huruvida säljaren har vilja och förmåga att leverera och sälja dessa varor, eller huruvida köparen har vilja och förmåga att betala för dessa. Trendsales kan inte styra, och styr inte, slutförandet eller giltigheten av privata handlar. Även om det är förbjudet kan det hända att upplysningar ges ut eller att annat beteende visas som är opålitligt, i strid med lagen, eller som på annat sätt är en kränkning av medlemmarnas förpliktelser enligt detta avtal - vid dessa tillfällen kan Trendsales inte hållas ansvarig.

13. Villkor och regler för säljare

13.1 Noggrannhet i varubeskrivningen
Det är ett krav att de varor eller tjänster som finns med i den varubeskrivning du ställer till förfogande genom Trendsales tjänster beskrivs noggrant, detta då du kan hållas ansvarig för eventuella fel eller uteslutanden i dina beskrivningar. Varumärkesnamn eller andra angivelser omkring ursprung eller fabrikat som tas med i varubeskrivningen ska vara fullständigt korrekta och får inte kunna vilseleda dina köpare.

13.2 Upplysningar om varans pris och leveranskostnader
Priset för varan eller tjänsten måste anges, inklusive moms och eventuella andra avgifter. Vidare ska leveranskostnader anges i annonsen.

13.3 Säljarens äganderätt
Du bekräftar som säljare av alla varor och/eller tjänster på Trendsales att du har fullständig äganderätt över varan eller tjänsten samt att du är berättigad till att överföra denna äganderätt till köparen.

13.4 Förbud
Som säljare har du ansvar för att säkerställa att varken försäljningen av själva varan, varubeskrivningen i annonsen eller på andra ställen, eller någon form av aktivitet eller kommunikation som du gör i samband med privata handlar,

1) kränker immateriella rättigheter eller andra rättigheter tillhörande en fysisk eller juridisk person
2) är ett brott mot gällande lag, oavsett om det är kriminellt, ansvarsgällande eller annat
3) är falsk, opålitlig, vilseledande, stötande eller nedsättande
4) är av pornografisk karaktär
5) är listad på Trendsales översikt över olagliga varor (läs mer här)

13.5 Leverans och betalning
Innan köpet blir genomfört ska köparen upplysas om när varan eller tjänsten kommer bli levererad. Är där tal om en beställningsvara med längre leveranstid skall det här också upplysas om hur lång leveranstiden är.

Leverans anses vara gjord när varan är i köparens besittning. Detta utgångspunkt kan inte frånskrivas vid avtal. 

Betalning görs omedlebart och då deponeras beloppet tills näringsidkaren godkänner köparens begäran om köp av varan. Köpet kan på köparens begäran annulleras om näringsidkaren inte inom 3 vardagar aktivt har godkänt köparens begäran om köp av varan eller tjänsten.

13.6 Ångerrätt
All försäljning av varor eller tjänster som görs från ditt företagsprofil omfattas av ångerrätten. Det betyder att köpare, inom 14 dagar från mottagandet av varan, skall informera företagssäljaren om, att köpet ångras. Företagssäljaren måste bekräfta mottagandet av ångrat köp omedelbart. När köparen har underrättat företagssäljaren om att köpet ångras ska varan skickas tillbaka till företagssäljaren senast 14 dagar efter att köparen har underrättat säljaren om att ångerrätten används. Köpare kan ångra köpet genom att:

1) vägra ta emot varan,
2) överlämna varan till postväsenet eller
3) returnera varan till näringsidkarens adress.

Om varan ska framställas eller anpassas till köpares individuella behov upphör ångerrätten vid avtalets ingående.

Innan köpet genomförs, skall företagssäljaren informera köparen om vem som står för kostnaderna vid retur av varan. Om detta inte är upplyst, tillskrivs företagssäljaren utgifterna vid retur. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt, ska företagssäljaren återbetala det totala beloppet, som ermottaget från köparen, inklusive leveranskostander och andra avgifter. Köparen bär risken för varan under returförsendelsen, intill företagssäljaren mottagit den.

Om köparen retunerar en använd vara innan ångerättens utgång, står köparen för nedskrivningen. Det är företagssäljarens ansvar att värdesätta nedskrivningen. Trendsales går inte in i dessa ärenden.

13.7 Reklamation och byte
Alla varor och tjänster som köpts via detta företagsprofil omfattas av den 2 år långa absoluta reklamationsfristen, gällande från köpdatum, med mindre det står något annat i beskrivningen. Alla reklamationer gjorda senare än 2 år efter försäljningsföremålets överlämnande anses därmed inte som gjorda i tid.

Om den levererade varan är defekt, transportskadad eller om det är fel vara som levererats, är näringsidkaren skyldig att ta emot, och inom rimlig tid, behandla skriftliga reklamationer med rapporter om fel, härunder ersätta defekta och transportskadade varor samt byta felaktigt levererade varor. Näringsidkaren är även skyldig att ersätta köparens rimliga utgifter i förbindelse med retur av varan.

Reklamationer gjorda senast 2 månader efter köpdatumet eller efter att köparen upptäckt felet anses alltid ha varit gjorda inom rimlig tid.

13.8 Betalningsmottagande
Vid upprättandet av en företagsannons accepterar du som företagssäljare att betalning från köpare endast kan tas emot via TSpay.

Det anses därmed som ett brott mot detta avtal om du uppfordrar till eller accepterar andra medlemmars erbjudande om handel utanför TSpay.

13.9 Rapportering till Skatteverket
Det är alltid upp till dig som medlem att rapportera din skattepliktiga inkomst från Trendsales till Skatteverket. Trendsales kan inte förpliktas att rapportera in en medlem till Skatteverket, precis som Trendsales inte kan hållas ansvarig i relation till en medlems skattemässiga förhållande. Det är vidare upp till företagsmedlemmen att säkra att tull, Moms och eventuella övriga avgifter för varor som säljs har betalats. Trendsales kan därmed inte hållas ansvarig för detta.

Har du frågor angående ovanstående är du alltid välkommen att kontakta Trendsales Support.

14. Villkor och regler för köpare

14.1 Bud
Du ska som köpare vara uppmärksam på att alla bud som ges på säljares annonser eller någon annan stans som utgångspunkt är juridiskt bindande.

14.2 Olagliga handlar
Det är som köpare inte tillåtet att fösöka handla med varor som finns listade på Trendsales lista över olagliga varor, inklusive förfalskade varor (läs mer här).

14.3 Förbud
Som köpare ansvarar du för att säkerställa att all aktivitet eller kommunikation du gör i samband med privata handlar inte,

1) kränker immateriella rättigheter eller andra rättigheter tillhörande en fysisk eller juridisk person
2) är ett brott mot gällande lag, oavsett om det är kriminellt, ansvarsgällande eller annat
3) är falsk, opålitlig, vilseledande, stötande eller nedsättande
4) är av pornografisk karaktär