Upprätta ett GRATIS konto på TRENDSALES här
- och få 14 dagars gratis VIP-medlemskap!

Villkor för TSpay


Detta är de gällande villkoren och reglerna för användning av TSpay. De allmänna villkoren och reglerna hittar du här.

Villkoren har utformats enligt gällande dansk lagstiftning.

1. Detta avtal

1.1 Syfte
Detta avtal är ett juridiskt dokument som beskriver dina och Trendsales ApS ("Trendsales", "vi" eller "oss") rättigheter och skyldigheter i förbindelse med TSpay.

1.2. Avtalets verkan
När du använder TSpay godkänner du villkoren i detta avtal och du bekräftar dessutom att du är införstådd med villkoren varje gång du använder TSpay. Din markering i fältet "Jag har läst och accepterar villkoren" anses därmed utgöra ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Trendsales.

1.3. Ändringar i detta avtal
Trendsales förbehåller sig rätten att alltid med 14 dagars varsel kunna ändra i detta avtal. Trendsales förbehåller sig i övrigt rätten att när som göra ändringar, som en följd av ändringar i gällande lag, i detta avtal.

Du kommer att få besked om ändringar via den mailadress du registrerat dig med hos Trendsales eller Trendsales' privat-meddelande-system. Om du inte önskar bindas till det nya avtalet måste du sluta använda TSpay innan avtalet träder i kraft.

Efter att de nämnda 14 dagarna gått ut blir ändringarna tillgängliga på www.trendsales.se och träder därmed i kraft. Detta omfattar då alla handlar och aktiviteter på Trendsales.

1.4 Aftalets varaktighet
Detta avtal gäller tills det ersätts med en ny version.

2. Kontrakthabilitet

För att kunna använda TSpay måste du vara över 15 år. Kom ihåg att du endast får använda pengar som du själv tjänat eller fått, jfr. reglerna i Værgemålsloven ('Förmyndarskapslagen') § 42.

3. Persondata

3.1 Informationsansvarig
Informationsansvarig är Trendsales ApS, Langebrogade 6E, 1411 København K, CVR-nr (org.-nr.): 2798 4169.

3.2 Servers
Samtliga servers som används för att lagra dina personliga upplysningar förvaras i säkra lokaler.

3.3. Personliga upplysningar
När du använder TSpay ingår de personuppgifter du angett vid upprättandet av ditt medlemskonto på Trendsales samt vid senare uppdatering.

3.4. Utbyte av personupplysningar vid TSpay
När du handlar via TSpay ger du automatiskt samtycke till att namn, adress, postnummer, ort, mailadress och telefonnummer utväxlas mellan köpare och säljare. När du har avslutat en handel via TSpay får du din handelspartners upplysningar via mail. Upplysningarna kan även ses under menyn Mitt konto / TSpay / Som köpare eller säljare. När du gör en handel via TSpay skickas ditt kvitto med upplysningar om belopp, datum, beloppmottagarens namn och adress samt varan som handlats via mail.

3.5. Medlemssekretess
Du accepterar att inte använda andra medlemmars upplysningar, tillgängliga från Trendsales tjänster eller som du fått från Trendsales eller andra medlemmar, till annat utöver att ingå och avsluta handlar.

4. TrendsalesKonto

4.1. Användande vid TSpay
Om du är bosatt i Danmark, betalar du in pengar i förskott till Trendsales, när du via betalningskort (Dankort/VISA/MasterCard/Eurocard) betalar en säljare för en vara. Trendsales överför sedan det elektroniska pengabeloppet till säljarens TrendsalesKonto. När du som säljare har elektroniska pengar stående på ditt konto hos Trendsales kan du när som helst föra över dem till ditt eget bankkonto. När vi via systemet får besked om att du vill överföra dina elektroniska pengar till ditt bankkonto gör vi banköverföringen inom 1-2 bankdagar.

4.2. Överföring via TSpay
När du betalar för en vara via TSpay tas pengarna från ditt TrendsalesKonto (endast möjligt om du är bosatt i Danmark och därför har ett TrendsalesKonto) eller betalas direkt med betalningskort och överförs till säljaren. Om en handel annulleras förs pengarna tillbaka till ditt TrendsalesKonto (om du är bosatt i Danmark) eller direkt tillbaka till ditt betalningskort. Överföringen framgår i ditt kontoutdrag. Varje transaktion har ett handels-ID nummer som vi efterföljande använder för att identifiera transaktionen.

4.3. Utförande av betalning
Du godkänner och utför en handel när du skriver in ditt lösenord och klickar på "godkänn". På samma tidpunkt utför vi betalningen. Detta tar högst en minut.

4.4. Säkerhet vid pengatransaktioner
Trendsales betalningssystem använder betalningsgatewayen FreePay. Systemet är Nets-godkänt och använder SSL-kryptering för all transmission. All data är strikt krypterad. Freepay är PCI-certificerade vilket betyder att Freepay följer säkerhetsreglerna från Visa/Mastercard.

4.5. Belopp
Som privatmedlem
Om du är bosatt i Danmark, har du ett TrendsalesKonto. I så fall kan du högst ha 3.000 kr på ditt TrendsalesKonto och en transaktion mellan dig och en annan medlem på Trendsales kan högst utgöra 3.000 kr, med mindre TSpay med automatiskt uttag används. Då är maxbeloppet 10.000 kr.

Som företagsmedlem
Om du är bosatt i Danmark, har du ett TrendsalesKonto. Du kan högst ha 20.000 kr på ditt TrendsalesKonto och en transaktion mellan dig och en annan medlem på Trendsales kan högst utgöra 10.000 kr, oavsätt om beloppet överförs till ditt TrendsalesKonto eller direkt till ditt bankkonto.

4.6. Utländska banker
Du ska vara uppmärksam på att du uteslutande kan göra uttag från ditt TrendsalesKonto till utländska banker om du är bosatt i Danmark.

4.7 Omdömessystemet
Vid en avslutat handel via TSpay får köpare och säljare en anmodan från Trendsales om en värdering av handeln genom att ge en smiley och skriva en text. Denna möjlighet bortfaller 30 dagar efter att handlen är genomfört via TSpay. Trendsales uppmanar köpare att inte ge något omdöme innan varan har mottagits och undersökts. Trendsales Support behandlar som utgångspunkt inte ärenden där ett positivt omdöme har getts från den missnöjda parten, vi förbehåller oss dock rätten att behandla dessa ärenden när vi finner det nödvändigt.

4.8. Avgifter vid TSpay
För varje handel som görs via TSpay tillkommer en avgift. Denna avgift utgör, för privatsäljare 5 % av det totala handelsbeloppet, för företagsmedlemmar 8 % av det totala handelsbeloppet. For den erhvervsgruppe der på Trendsales betegnes webshops, udgør gebyret 12% af det samlede handelsbeløb.

4.9. Betalkortavgift
Vid användning av ett betalkort tillkommer en transaktionsavgift till Teller.

Med MasterCard / Visa
1,00 % av beloppet.

Med andra debet- og kreditkort (American Express, JCB og UnionPay)
1,25 % av beloppet.

4.10. Banköverförselsavgift
VIP-medlem
Som VIP-medlem är det gratis att överföra pengar från en handel som är avslutad via TSpay till en dansk, norsk, svensk, tysk eller finsk bankkonto.

Om beloppet ska överföras till ett bankkonto i ett annat land end de nämnda, tillkommer en banköverförselsavgift på respektive 15,00 DKK/NOK/SEK. Om valutaen är i EUR, tillkommer en avgift på 2,00 EUR.

Standardmedlem
Som standardmedlem tillkommer en banköverförselsavgift på respektive 1,00 DKK/NOK/SEK och 0,25 EUR, när du överförar pengar från en handel, som är avslutad via TSpay till ditt bankkonto, om du överförar pengar till ett bankkonto i samma land som de nämnda valuta.

Måste du överföra pengar från en avslutad handel via TSpay i en valuta, som inte er lik det land, där du har ditt bankkonto, tillkommer en avgift på respektive 5,00 DKK/NOK/SEK och 0,75 EUR.

Måste belopppet överföras till ett bankkonto i ett annat land end de nämnda, tillkommer en banköverförselsavgift på respektive  25,00 DKK/NOK/SEK och 3,00 EUR.

4.11. Växelavgift
Vid genomförande av en handel via TSpay mellan två medlemmer, som har olika valuta, tillkommer en växelavgift på 3% enligt Nationalbankens Diskonto.

4.12. Administrationsavgift
Ditt TrendsalesKonto är inte avsett till förvaring av pengar då Trendsales inte verkar som bank. Detta betyder att, om du inte under 3 månader använder eller överför resterande pengar på ditt TrendsalesKonto, och du samtidigt inte varit inloggad på ditt medlemskonto på Trendsales, tar vi en mindre administrationsavgift på 30 kr/månad, med start efter 3 månaders inaktivitet och sedan en gång/månad så länge ditt TrendsalesKonto är inaktivt. Vara uppmärksom på att du endast har ett Trendsaleskonto om du är bosatt i Danmark.


4.13. Föråldring av innestående på spärrat medlemskonto
Enligt Lov om forældelse af fordringer ('Lagen om föråldring av fordringar') tas ett eventuellt innestående belopp ut från ditt TrendsalesKonto om ditt meldemskonto varit stängt i 3 år. Orsaken till stängningen av medlemskontot har här ingen betydelse. Om du inte har kontaktat oss inom 3 år från stängningdatumet med hänsyn på utbetalning av ditt innestående belopp kan ett krav om detta inte längre göras gällande. Vara uppmärksom på att du endast har ett Trendsaleskonto om du är bosatt i Danmark.

5. Ansvarsregler

5.1 Trendsales ansvar
Trendsales ansvarar i förhållande till dig som medlem på Trendsales för förlust till följd av andras oberättigade användning av ditt konto hos Trendsales samt om Trendsales begår fel i samband med utförande av transaktioner. Detta gäller dock inte i tillfällen där du själv anses ansvarig för missbruk av ditt konto och om transaktionen är korrekt registrerad och bokförd.

Vid tillfällen där Trendsales ansvarar för eventuella fel ska ett eventuellt tillgodohavande utbetalas till dig senast 10 dagar efter att du bett om detta.

5.2 Ansvar vid missbruk av ditt medlemskonto
Ditt lösenord till Trendsales är strikt personligt. Om ditt lösenord blivit känt för andra ska du omedelbart ändra detta. Om du misstänker att ditt medlemsnamn har eller kommer att missbrukas ska du orientera Trendsales Support om detta.

Du ansvarar för upp till 1.100 kr för förlust som orsakats av andras oberättigade bruk av ditt konto hos Trendsales om Trendsales visar att det krypterade personliga lösenordet använts.

Om Trendsales kan visa att det krypterade personliga lösenordet använts och du,
- inte orienterat Trendsales om att ditt personliga lösenord överlämnats till någon annan eller,
- medvetet eller med grov oaktsamhet överlämnat ditt personliga lösenord till en annan,
ansvarar du för upp till 8.000 kr.

Om ovanstående sker under villkor där det kan visas att du insett eller borde inse att det fanns risk för missbruk ansvarar du för hela förlusten.

5.3. Ansvar i samband med fel i uttag
Vid uttag från ditt TrendsalesKonto ska du ange dina riktiga bankupplysningar till Trendsales. Är bankupplysningarna inte riktiga och det medför att överföringen görs till fel person ska du omedelbart meddela Trendsales om detta. Trendsales försöker sedan annullera överföringen. Om pengarna inte kan föras tillbaka ansvarar du själv för förlusten till följd av de felaktigt angivna bankupplysningarna. Vara uppmärksom på att du endast har ett Trendsaleskonto om du är bosatt i Danmark.

5.4. Ansvar vid spärrat eller stängt medlemskonto
Som medlem på Trendsales ansvarar du inte för de förluster som skulle kunna inträffa efter att du bett Trendsales om att stänga/spärra ditt konto.

5.5 I vissa tillfällen kan det vara nödvändigt att stänga ditt medlemskonto
Trendsales förbehåller sig rätten att stänga ditt medlemskonto. Detta kan till exempel ske om det finns grund till att tro att du missbrukat ditt medlemskonto. Du kan när som helst kontakta Trendsales Support och få upplysningar om orsaken till att vi stängt ditt medlemskonto och vad du ska göra för att det eventuellt kan öppnas igen.

6. Lösningscenter

6.1 Upprätta ett ärende
Du kan både som köpare och säljare upprätta ett ärende om du har problem efter en avslutad handel. Så fort ett ärende upprättats i vårt Lösningscenter får din motpart besked om detta via mail. Sedan har ni möjlighet att hitta en lösning tillsammans och lägga fram alla relevanta argument i ärendet. Har ni efter 7 dagars dialog inte lyckats hitta en acceptabel lösning kan du välja att skicka ärendet vidare till Support.

6.2 Beslut
Skickas ärendet vidare till Trendsales Support kommer ett slutgiltigt beslut inom 4 dagar. Beslutet fattas bland annat mot bakgrund av dansk lagstiftning, särskilt enligt købelovens (köplagens) regler. Vidare har dialogen innan ärendet skickades vidare betydelse samt även den dokumentation som lagts fram i ärendet, inklusive annonsbeskrivning och bilder. Beslutet fattas vidare enligt de villkor som gäller för TSpay.

6.3 Återbetalning
Om du får medhåll i ett ärende efter att det avgjorts av Trendsales Support får du tillbaka dina pengar direkt från Trendsales. Pengarna återbetals så fort som möjligt i ärenden gällande avsaknad av varumottagande. I ärenden gällande väsentliga brister på varan återbetalas pengarna när vi fått dokumentation på att varan returnerats. Du får då det belopp du och din motpart har handlat för via Trendsales i det gällande ärendet återbetalat. Om du är bosatt i Danmark, överförs beloppet till ditt medlemskonto. Om du är bosatt i et annat land än Danmark överförs beloppet till ditt bankkonto. Trendsales tar sedan över pengakravet mot din motpart jfr. punkt 6.8 om ansvar. Det kan uppstå tillfällen där både du och din modpart får medhåll i ärendet.

6.4 Ärendetyper
Punkt 6.3 om återbetalning gäller oavsett typ av vara eller handelspris.
Dock ska ärendet beröra något av följande:

  • Avsaknad av mottagande av försäljningsföremålet
  • Väsentliga brister vid mottagandet av försäljningsföremålet
  • Förfalskade varor

Ärenden gällande dolda brister som uppstått efter att varan mottagits och tagits i bruk omfattas därmed inte här. Ytterligare är ärenden gällande värdeminskning vid retur av använda varor sålda i kommerciella ändamål och ärenden som endast omhandlar porto, omfattas inte.

6.5 Dokumentation
I ärende vidrörande bristande försändelse, måste du som privat säljare vara i besittning av dokumentation att varan har skickats. Om en bestämd försändelsesform har avtalats inbördes, måste du som säljare skicka varan i överensstemmelse härmed. Skickas varan inte försäkrad, är det tillräcklig dokumentation att säljaren kan framvisa ett inlämningsbevis. Annan typ kvitto vill inte vara giltig dokumentation att varan har skickats.

Som yrkessäljare är det tillräcklig dokumentation om du kan framvisa en registrerat paketetikett.

Trendsales förbehåller sig rätten till att ålägga en användare att skicka med en bestämd typ försändelsesform förran vederborande är skyddat i Lösningscenteret, om det finns nödvändigt.

Som säljare är du skyldig att spara dokumentationen över försändelsen i upp till 120 dagar efter att du skickat den.

Vid ärenden gällande förfalskade varor ska du som köpare tillhandahålla dokumentation över att det handlar om en oäkta vara. Behörig dokumentation är:

  • Ett skriftligt utfärdat och underskrivet intyg från en auktoriserad återförsäljare av varumärket
  • Tydelig bilddokumentation

6.6. Noggrannhet av varubeskrivning
Som säljare måste du beskriva de varor eller tjänster, som är anget i den varubeskrivning, du ställar till förfogande genom Trendsales' tjänster, noggrant, och du är ansvarig för eventuella fel eller utelämnander i din beskrivning. Märkesvarunamn eller andre upplysningar om ursprung eller tillverkere, som du anger i din varubeskrivning, måste vara noggranna och får inte kunna vilselada andra användare.

6.7 Tidsfrister
Punkt 6.3 om återbetlaning gäller när ärendet upprättas inom tidsfristen. Om ärendet gäller avsaknad av mottagande av försäljningsföremålet ska ärendet ha upprättats senast 120 dagar efter handelns genomförande via TSpay.
Vid ärenden gällande väsentliga brister och förfalskade varor ska ärendet ha upprättats senast 30 dagar efter mottagandet av varan.

6.8 Ansvar
Oavsett om du är köpare eller säljare i ett visst ärende är du skyldig att följa de beslut Trendsales Support fattar efter att ärendet skickats vidare. Om ett beslut innebär ett krav om återbetalning ska återbetalning göras direkt. I de tillfällen som omfattas av punkt 6.3 om återbetalning återbetalar Trendsales så fort som möjligt den part som fått medhåll i ärendet och tar efterföljande över betalningskravet mot den part som inte fick medhåll. Ovilja att följa ett beslut kan resultera i utvisning från Trendsales.

6.9 Klaga
Om du är oenig i ett beslut, kan skicka ett klagomål till reklamationsnämnden eller domstolen, om villkoren är uppfyllda.  Du är dock fortsatt skyldig att följa beslutet tills ärendet slutgiltigt avgjorts av en domstol.

7. Ångerrätt

7.1. Ångerrätt gällande avgifter
Du betalar en avgift för Trendsales administration av en handel via TSpay. Detta köp omfattas som utgångspunkt av ångerrätten, det vill säga att du vanligtvis har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter köp. Expeditionen av en handel via TSpay är dock en digitaltjänst som tas i bruk omedelbart efter att köpet avslutats. Mot denna bakgrund har du inte möjlighet att ångra detta köp.

7.2. Ångerrätt i förhållande till säljare
När du handlar med andra medlemmar på Trendsales har du som utgångspunkt inte ångerätt i förhållande till säljaren med mindre denne är företagsmedlem. I vissa fall kan en privatmedlem dock betraktas som företagssäljare enligt købelovens (köplagens) definition. Är säljaren företagssäljare har köparen som konsument rättigheter enligt købeloven och forbrugeraftaleloven (konsumentavtalslagen) vilket bland annat betyder att du som köpare har 14 dagars ångerrätt.

Trendsales är inte part i handeln och ångerrätten kan därför inte göras gällande i förhållande till Trendsales.

8. Version

Dessa villkor och regler för användning av TSpay ersätter de tidigare och trädde i kraft den 15. marts 2018.